Fyzioterapie

Na každem ozdravném pobytu jsou minimálně 3 fyzioterapeuti s dlouhodobou praxí. Provádějí cvičení s dětmi na základě jejich diagnoz a funkčních omezení.

Součástí každého dne je hromadné ranní rozcvičení u moře s cílem dechové rehabilitace, svalového strečinku a svalové relaxace po dobu 40 minut. V dopoledních hodinách probíhá individuální rehabilitační cvičení zaměřené na danou diagnózu s cílem ovlivnit a zlepšit svalovou dysbalanci, nácvik vědomě prohloubeného dýchání, cvičení hlubokého stabilizačního systému, posilování pánevního dna, uvolňování jizev pomocí molitanových míčků, cvičení na labilních plochách jako prevence bolestí zad, cvičení na zachování kloubních rozsahů u nedořešených chirurgických zákroků, cvičení na neurofyziologickém podkladě zaměřené na periferní parézy.

V odpoledních hodinách asistují fyzioterapeuti u sportovních aktivit dětí, které probíhají v areálu hotelu.

Každé dítě je individuální, proto i cvičení se vždy vztahuje k dané diagnóze. Většina dětí po těžkém onkologickém onemocnění nerehabilituje, cvičení ve většině případů neznají a individuální cvičení v domácím prostředí neprobíhá.

Na konci pobytu často zaznamenáváme pohybová a jiná specifická zlepšení u většiny dětí. Zvláštní skupinu tvoří děti z dětských domovů, u kterých se snažíme zlepšit jejich psychickou kondici a také zlepšit jejich držení těla, pohybové automatismy a podobně.