Historie a vznik OS

Vznik

Spolek Sluneční paprsek vzniklo díky dlouholetým zkušenostem a entuziazmu lidí, kteří se těchto ozdravných pobytů také zúčastnili. Chtěli jsme vytvořit organizaci, která by garantovala kvalitu těchto pobytů. V minulosti totiž docházelo ke střídání organizací, které pobyty připravovaly, což zapříčinilo, že samotná realizace probíhala každý rok jinak. Také způsob financování byl spíše nahodilý, nesystémový, částečně hrazen státem, rodiči nebo různými charitativními organizacemi. Relativně stabilní tak byl spíše jen okruh lidí, který s dětmi na ozdravné pobyty jezdil a pečoval o ně.

Tým

Náš tým tvoří lékaři, fyzioterapeuti, výchovní pracovníci, ale i animátoři, kteří vytváří osnovu, jak má takový ozdravný pobyt vypadat. Můžete se tak spolehnout na stabilní, profesionální a zkušený tým.

Poslání

Posláním našeho spolku je oslovit osoby, organizace a společnosti, které mohou pomoci s realizací a finančním zabezpečením ozdravných pobytů pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník). Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.