Ozdravné pobyty

Hlavní činností OS Sluneční paprsek je příprava a realizace ozdravných pobytů pro děti. Naším cílem je pomoci jim zlepšit se nejen po stránce zdravotní, ale i po stránce psychosociální.

Pro koho jsou určeny

 • děti po prodělaném hemato-onkologickém onemocnění
 • děti chronicky a vážně nemocné
 • děti nemocné a vyrůstající v dětských domovech
 • děti s definovanou psychickou deprivací
 • děti s těžkým somatickým či psychosociálním handicapem

Význam ozdravných pobytů

Cíle rehabilitace a fyzioterapie:

 • posílení muskuloskeletálního aparátu
 • posílení a prevence dalších motorických postižení (terapie paréz, rehabilitace postižených částí těla apod.)
 • posílení správného držení těla
 • posílení posturálních návyků, rovnováhy, orientace (hlavně u dětí s mozkovými nádory a po ozařování hlavy)
 • posílení a zlepšení dechových funkcí
 • posílení svalů břicha a dna pánevního
 • posílení motility, celkové fyzické kondice, vedoucí zejména u paretických dětí k výrazným posunům v jejich sebeobslužnosti
 • zlepšit psychosociální cítění a navazování kamarádských vazeb