Honocení pobytů 2011

I turnus:

Celkem 37 dětí, včetně 10 dětí z dětského domova, si náramně užilo moře, sluníčko, bazény a celý pobyt.

Děti byly rozděleny podle věku do 4 oddílů a ráno pro ně Dráža s Markétou připravili rozcvičku na břehu moře. My dospělí jsme byli překvapeni, jak se děti účastní spontánně a moc pěkně cvičí. Po snídani jsme zpravidla odcházeli všichni k moři, kromě dětí, jež měly individuální rehabilitační 30 minutová cvičení. Po obědě jsme odpočívali a od 15. hodiny zase probíhalo plavání, dovádění v bazénu či v moři. Večery jsme se snažili prožít často společně. A tak večer pohádek byl jen hezkou pozvánkou na báječný karneval. Stejně tak večer básní a tanců a estrád se moc vydařil. Po celou dobu pobytu jsme soutěžili v Olympiádě kontinentů. Součástí byla vybíjená, hod na cíl, vodní slalom, vodní pólo a jiné sporty. Po mohutném a dramatickém souboji zvítězila Afrika. Děti odjížděly spokojené se spoustou zážitků a s nadějí, že se zase za rok znova sejdeme.

II turnus:

Druhého turnusu se zúčastnilo 46 dětí, z toho dvě děti z dětského domova a dvě děti s těžkým pohybovým postižením, u kterých bylo potřeba individuálního doprovodu.

Druhého turnusu se zúčastnilo 46 dětí, z toho dvě děti z dětského domova a dvě děti s těžkým pohybovým postižením, u kterých bylo potřeba individuálního doprovodu. Každý den probíhala individuální rehabilitace a ranní rozcvička, které se účastnily všechny děti. Náš turnus byl hodně zaměřen na individuální rehabilitaci také proto, že na pobytu byly děti, kterým každodenní rehabilitace moc pomáhá, a během roku nemají možnost využít denní cvičení. Děti byly rozděleny do pěti oddílů, každý oddíl měl svého vedoucího. V oddílech děti soutěžily při hrách na pláži či bazénu. Na pláži jsme trávili čas zejména dopoledne a odpoledne si děti užívaly radovánky v bazénech a na menších tobogánech v areálu hotelu. Soutěže probíhaly každý den, ať už to byly závody v jízdě na nafukovacích slonech, či lovení různých předmětů z bazénu. Na pláži jsme s dětmi hráli přehazovanou, petanque, děti soutěžily ve stavění hradů z písku, štafetových závodech, míčových soutěžích a podobně. Večery jsme trávili většinou společně, například večer s karnevalem, kde děti vystupovaly s vlastními scénkami nebo se zpěvem. Dále si užily diskotéku a animační večer. Myslím, že za všechny mohu říct, že děti odjížděly spokojené a natěšené na příští rok, který stráví s kamarády opět u moře :-) Fotodokumentaci z našich pobytů naleznete ve složce Galerie.