Hodnocení pobytu 2013

Hodnocení ozdravných pobytů v roce 2013
1. turnus 9. 7. - 23. 7. 2013
2. turnus 23. 7. - 6. 8. 2013

V letošním roce po zvážení mnoha nabídek CK a agentur jsme se rozhodli pro spolupráci s CK Fischer a.s.. Nabídka lokality Gardenia Club Beach v turecké Antalyi se ukázala jako velmi dobrá volba. Od března 2013 probíhal formou oslovujících dopisů a při návštěvách na onkologické ambulanci nábor dětí do jednotlivých turnusů. Z dětských domovů jsme oslovili opět dětský domov v Krásné Lípě a z něj, v rámci 1. turnusu, jely 4 dívky.

Velmi rychle se děty přihlašovaly a tak oba turnusy byly již v dubnu plně obsazeny a evidovali jsme i náhradník. Některé děti jsme vzali na základě spolupráce s OS Život dětem. OS Sluneční paprsek jako instituci jsme pojistili a také děti měly rozšířené pojištění Fischer plus. V každém turnusu cestovali dva lékaři a 2 respektive 4 fyzioterapeuti, výchovní pracovníci zhruba v poměru na 8-10 dětí na jednoho dospělého.

Věk dětí se pohyboval v rozmezí 6-18 let, zúčastnily se i děti starší, u nichž jsme věděli, že pobyt s plnohodnotnou rehabilitací jim prospěje.

1. Turnus vedl MUDr. Pavel Boček
2. turnus vedla Jana Bašeová

Transport se skládal z letecké a následně autobusové přepravy a proběhl bez komplikací. V příštím roce by však bylo s výhodou cestovat v jednom dni, neboť 2. turnus cestoval ve dvou dnech. Hladce jsme také odvezli léky a rehabilitační a zdr. pomůcky, jež děti používají či mají dlouhodobou medikaci. V dané lokalitě jsme se ubytovali rychle, děti měly k dispozici 4-lůžkové pokoje s koupelnou. klimatizací, televizorem, sprchou a celkově bylo vybavení pokojů velmi dobré. Výhodou bylo, že celé skupiny bydlely u sebe, a tak hlídání dětí a jejich organizace k různým aktivitám byla bezproblémová. Denní program se skládal z rozcvičky, snídaně, dopoledne pak koupáním v moři, resp. jednotlivé individuální rehabilitace probíhaly také v dopoledních hodinách. Oběd děti mohly mít u pláže či v jídelně. Po obědě následoval polední odpočinek. Odpoledne pak již probíhal program různě. Od pobytu v bazénu, přes různé hry, soutěže, klubové programy či nácvik na večerní program a podobně.

V 19 hodin byla večeře, jež byla na pro nás vyčleněná v patře jídelní budovy. Zde jsme měli možnost s dětmi další program řešit, vyhlašovat výsledky, hodnotit karneval, olympijské hry a podobně.

Na pláži jsme neměli žádné potíže s lehátky, měli jsme vyčleněnu část pláže jen pro nás. Handicapovaným dětem byl vybudován přístup do moře. Večerní aktivity probíhaly buď po oddílech, ale často společně s nějakým vlastním programem, večer pohádek, karneval, X factor a podobně. Také jsme mohli využít animačního programu hotelu.

Jsme rádi, že můžeme letošní pobyt, jak 1. tak 2. turnus, hodnotit asi jako nejvydařenější vůbec, v posledních letech. Díky dobré spolupráci s CK, vynikající práci vedení turnusů, fyzioterapeutů, vedoucích.
Ohlasy dětí i rodičů byly velmi pozitivní a tak začínáme již připravovat rok 2014.
Předpokládáme přibližně stejný počet dětí, i stejnou lokalitu a období, kdy pojedeme.

Fotogalerie zde