Pomozte

Budeme rádi, pokud náš spolek podpoříte.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, můžeme pobyty realizovat pouze díky ochotným, chápajícím a vstřícným lidem a také díky sponzorům a společnostem. I neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti pomoc vážně nemocným dětem a dětem z dětských domovů nám mohou pomoci.

Jelikož nedílnou součástí pobytů jsou hry a soutěže, můžete nám pomoci i formou dárků vhodných k odměňování dětí.

Váš dar bude právně ošetřen darovací smlouvou, či potvrzením o přijetí daru.

Není malé finanční pomoci…

Každá pomoc je pro nás velká a moc si jí vážíme. I díky „malým“ příspěvkům dobrosrdečných lidí můžeme každé prázdniny udělat velikou radost alespoň pár dětem, které si to opravdu zaslouží. Náklady na ozdravný pobyt jednoho dítěte se pohybují okolo 20 000 Kč.

Finanční pomoc lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo účtu spolku 2132838349/0800
u České spořitelny

Dárci, kteří přispějí finančním darem
spolku Sluneční paprsek, si mohou uplatnit tato
daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. — zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. — zákon o daních z příjmu)