Program pobytu

Pobyty jsou koncipovány formou tábora, který ale přizpůsobujeme osobním potřebám dětí. Zaměřujeme se na pohodlné a kvalitní ubytování, které mnohdy odpovídá alespoň čtyř hvězdičkovému zařízení s pestrou stravou, pitným režimem a čistou pláží.

Velký důraz klademe na rehabilitaci, která probíhá po celou dobu pobytu. Děti absolvují všechny aktivity pod dohledem vedoucích, zároveň jsou nepřetržitě k dispozici lékaři. Samozřejmostí je i návaznost na zdravotnické zařízení v místě pobytu.

Lékaři mají velmi dobře vybavenou lékárnu, takže se veškeré zdravotní problémy řeší okamžitě. Jistota zdravotního zázemí a rehabilitace je velmi důležitá i pro rodiče, kteří své děti svěří našemu spolku.

Samozřejmostí je i denní režim, který zahrnuje budíček, rozcvičku na pláži, dopolední a odpolední program, skupinové či individuální cvičení, relaxaci po obědě, odpolední koupání, hry, výlety atd.

Večerní pestré programy si připravují děti samy a baví se tak společně s vedoucími. K oblíbeným aktivitám patří karneval, večer pohádek, estrádní večer a řada dalších aktivit.