Poděkování

Milí přátelé,
dovolte nám poděkovat za vaše dary finanční, věcné, přízeň a náklonnost. Díky Vám se velké množství nemocných dětí může podívat k moři. Za 17 let, co se ozdravným pobytům věnujeme, se jich zúčastnilo více jak 2000 dětí. Je úžasné, že i díky Vám se tak mohou zúčastnit děti, jež prodělaly skutečně velmi závažné onemocnění, ať již nádorové či jiné a mnohdy se po dlouhá léta vyrovnávají s pozdními následky vlastní nemoci a také léčby. Děti, které mají jiné závažné onemocnění (neurologické, střevní apod.) se nemohou účastnit ozdravných pobytů „standardních", a proto se spolu s Vámi se jim to snažíme umožnit.

V dětských domovech žije v ČR dnes více jak 3000 dětí. A mezi nimi jsou i děti velmi nemocné, ať již psychicky, neurologicky či jinak. I jim se snažíme ozdravným pobytem pomoci zdravotně a hlavně psychicky. Věřte, že Vaše prostředky jsou a budou užitečné a promění se ve zdraví, pohodu a úsměv dětí.

S poděkováním
za Spolek
Sluneční paprsek
MUDr. Pavel Boček
předseda rady spolku